การรับแรงกดดันในที่ทำงาน

Home / ธรรมะ / การรับแรงกดดันในที่ทำงาน

หลายๆคนก็สร้างความเครียดขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยการพยายามแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน

ในการลดแรงกดดันจากการทำงาน เราควรที่จะเรียนรู้การปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเจ้านายให้งานมาหลายๆงานหรือเพื่อนร่วมงานให้ช่วยงานขณะที่กำลังยุ่ง

หากคุณมีหลายอย่างที่ต้องทำแล้ว คุณสามารถที่จะอธิบายให้เจ้านายของคุณและเพื่อร่วมงานฟังได้ ว่าคุณไม่สามารถที่จะรับผิดชอบงานคนเดียวทั้งหมดได้ หากคุณไม่ปฏิเสธไป เขาจะคิดว่าคุณสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และในที่สุด คุณก็ฆ่าตัวคุณเอง ดังนั้น คุณควรที่จะเรียนรู้วิธีการปฏิเสธเพื่อที่จะลดเเรงกดดันจากการทำงาน อีกทั้งยังจะไม่เป็นการทำลายความเชื่อใจที่เขามีให้คุณถ้าคุณทำงานไม่สำเร็จ ประเด็นที่ทำให้หลายคนต้องออกจากงานเกิดจากการที่เพื่อนร่วมงานกดดันกันเอง ปั่นป่วนความคิดกันและกันทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีในการทำงาน หากคุณคิดตามคุณก็จะรู้สึกกดดันเองและไม่มีความสุขในการทำงาน