Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

วัดบ้านเด่น เชียงใหม่

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99

วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ที่ ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความตั้งใจว่าจะให้เป็น ศาสนสถาน ที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง)    โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงามแฝง ด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระที่มีปฏิปทาจึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัย สมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน

เมื่อเข้ามาภายในวัดจะสะดุดตากับพระวิหารหลังโตที่อยู่ตรงหน้า ลักษณะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ ตรงซุ้มบันไดเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ สัตว์ในวรรณคดีที่มีหัวเป็นช้างตัวเป็นนก ผิดจากซุ้มบันไดในวัดอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพญานาค แต่ใช่ว่าจะไม่มีเสียทีเดียว เพราะที่หน้าอาคารอื่นๆ ก็ยังมีซุ้มบันไดเป็นรูปพญานาค ลักษณะการก่อสร้างวิจิตรงดงามไม่แพ้กัน  ถัดไปเป็นมณฑปพระเศรษฐี นวโกฏิ เป็นพระพุทธรูปที่โหรชื่อดังได้สร้างขึ้นถวายวัดทุกภาคในประเทศไทย  ส่วนด้านหลัง เป็นพระมหาเจดีย์นักษัตร 12 ราศี แบ่งเป็นพื้นที่ของมหาธาตุเจดีย์ที่คนทุกราศีสามารถมากราบไหว้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตได้