วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แพร่

Home / วัดไทย / วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แพร่

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี   แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ ในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทาง ขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้า นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนา ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่ จัดแสดงเครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและ ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล้านนา