วัดพระธาตุดอยงำเมือง

วัดพระธาตุดอยงำเมือง

วัดไทย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง บ้างก็เรียกแห่งนี้ว่า วัดดอยงาม วัดงำเมือง หรือวัดดอยงำเมือง จะเรียกแบบใดก็เป็นวัดเดียวกัน นอกจากจะเป็นวัดที่…
Read More
วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดไทย
วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอย…
Read More