เมื่อไร !!!

เมื่อไร !!!

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
” สุข ” ก็ต้องการคนเคียงข้าง ” ทุกข์ ” ก็ต้องการคนรับฟัง ” สิ้นหวัง ” ก็ต้องการคนปลอบประโลม ” เหนื่อยล้า ” ก็ต้องการคนดูแล ” ยามอ่…
Read More
วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง

วัดไทย
วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นวัดไทยใหญ่ มีอายุเท่ากับเมืองเชียงราย คือประมาณ 800 ปี เนื่องด้วย…
Read More