ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ธรรมะ
เมื่อใดที่ต้องประสบเหตุที่ต้องเป็นทุกข์ มีอุปสรรค กระทบกระเทือนใจ ทำให้ ใจหาย ใจคว่ำ ขอให้ระลึกไว้ รู้ไว้ นี้ เป็นข้อสอบและแบบทดสอ…
Read More
วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดไทย
วัดพระพุทธบาทสี่รอย พระอาราม สถานที่นี้คือความมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอยบนแท่นหินขนาดใหญ่ โ…
Read More