คำขอขมา

คำขอขมา

ธรรมะ
คำขอขมา พระรัตนตรัย / ครูบาอาจารย์ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทวาระตะเยนะ กะตัง, ส…
Read More
โสกะปริเทวะคืออะไร

โสกะปริเทวะคืออะไร

ธรรมะ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สอนว่า... "โสกะปริเทวะ คือความโศก คือความแห้งใจ ใจเหี่ยวแห้งมันเป็นเพราะอะไร ความทุกข์นะแหละมันแห้งไปหมด เหม…
Read More