3คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

Home / คำคมธรรมะสอนใจ / 3คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

3คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

“จะเป็นที่หนึ่งเสมอไปไม่ได้

จะเดินหน้าเสมอไปไม่ได้

เราต้องเดินหน้าเป็นบางครั้ง

เดินหลังเป็นบางคราว

เป็นผู้นำในบางครั้ง

เป็นผู้ตามในบางคราว

ให้รู้จักเป็นอย่างนีั้ แล้วมันสบายไม่ยุ่งยากอะไร…”


“เราเกิดมาทำไม

เราเกิดมาเพื่อกินรึ เพื่อเล่นรึ

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันหนึ่งๆรึ

ถ้าคิดเพียงเท่านั้นชีวิตไม่วิเศษวิโสอะไร

เพราะสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมา

เพื่อกิน เพื่อเล่น เพื่อสนุกสนานอะไรต่างๆได้…”


“คนเรามีข้อเสียอยู่ประการหนึ่งคือ

ถ้าตนทำชั่วแล้ว

ก็อยากให้เพื่อนชั่วอย่างตนด้วย

จะได้มีเพื่อนร่วมทางชั่วกันหลายๆคน

และหากเพื่อนขัดคอไม่ยอมทำชั่วอย่างตน

ก็ไม่พอใจ หาว่าเพื่อนไม่รักตน

เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากทีเดียว…”