เส้นทางเดินจากปุถุชนไปสู่พระอริยะ

เส้นทางเดินจากปุถุชนไปสู่พระอริยะ

ธรรมะ
การจะภาวนานะ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลสแต่ละวันไปเรื่อยๆ ไปไม่รอดหรอก ทั้งพระทั้งโยม จะต้องมีองค์ธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่เรีย…
Read More
กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร

ธรรมะ
(๑) อยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคน ถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคน เราจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างการอยู่ในโลกต้องทำมาหากิน คนจะทำ…
Read More
เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

ธรรมะ
ความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆ ดังที่ผู้ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ มักจะอุทานว่า “แจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้า ธรรม…
Read More
10 ข้อคิดคติธรรมหลวงพ่อจรัญ ไว้ดึงสติ

10 ข้อคิดคติธรรมหลวงพ่อจรัญ ไว้ดึงสติ

ธรรมะ
"ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งหวงยิ่งอด หมดก็ไม่มา เราไม่หวงกัน เราก็ไม่อด หมกก็มาเรื่อยๆ" "นอนนานงานน้อย กินบ่อยเงินหมด มีเงินหน้าสด หมดเงิ…
Read More
คำขอขมา

คำขอขมา

ธรรมะ
คำขอขมา พระรัตนตรัย / ครูบาอาจารย์ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทวาระตะเยนะ กะตัง, ส…
Read More
โสกะปริเทวะคืออะไร

โสกะปริเทวะคืออะไร

ธรรมะ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สอนว่า... "โสกะปริเทวะ คือความโศก คือความแห้งใจ ใจเหี่ยวแห้งมันเป็นเพราะอะไร ความทุกข์นะแหละมันแห้งไปหมด เหม…
Read More
10ประโยชน์ที่ได้จากการนั่งสมาธิ

10ประโยชน์ที่ได้จากการนั่งสมาธิ

ธรรมะ
10ประโยชน์ที่ได้จากการนั่งสมาธิ 1. ได้รับพลังบุญมาก การนั่งสมาธิถือเป็นบุญใหญ่ ส่งผลช่วยให้เรามีความทุกข์น้อยลง เช่น เมื่อเรามีควา…
Read More
ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ

ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ

ธรรมะ
การนั่งสมาธิเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเราสามารถมีสติและสมาธิในการทำงานเพราะหากเราไม่มีสมาธิสิ่งที่จะตามมาคือการทำสิ่งที่คิดว่าจะดีออกมาแย่…
Read More