Category: วัดไทย

วัดในประเทศไทย

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดชั้นเอกชนิด...

Share Button

วัดปากน้ำโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นวัดที่มีชื่อเสี...

Share Button

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง วัดสวยล้านนากลางป...

Share Button

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ที่อยู่ประเทศอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์อยู่ภายใต้...

Share Button

พาครอบครัวไปทำบุญที่วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือเป็นหนึ่งในวัดไทยที่นักท...

Share Button

วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์

Share Button

วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน

Share Button

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แพร่

Share Button

พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง แพร่

Share Button

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานที่อันเป็...

Share Button