วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง จังหวัดลำพูน

วัดไทย
วัดสันป่ายางหลวง วัดสวยล้านนากลางป่าคอนกรีตตั้งอยู่หมู่บ้านสันป่ายางหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นวัดที่ประวัติความเป…
Read More
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ที่อยู่ประเทศอินเดีย

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ที่อยู่ประเทศอินเดีย

วัดไทย
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์อยู่ภายใต้การดูแลของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย (เพิ่มเติม&…
Read More
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

วัดไทย
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ตระหง่าน สิ่งที่โดดเด่น คือ  เจดีย์พระธาตุผาแก้ว (เพิ่มเติ…
Read More