เมื่อไร !!!

เมื่อไร !!!

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
” สุข ” ก็ต้องการคนเคียงข้าง ” ทุกข์ ” ก็ต้องการคนรับฟัง ” สิ้นหวัง ” ก็ต้องการคนปลอบประโลม ” เหนื่อยล้า ” ก็ต้องการคนดูแล ” ยามอ่…
Read More
บังคับใครตามใจไม่ได้หรอก

บังคับใครตามใจไม่ได้หรอก

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
บังคับใครตามใจไม่ได้หรอก                      ยังกลับกลอกกลิ้งไปในสงสาร บังคับใจตัวเองให้หนีมาร                          ยังงุ่นง่…
Read More
แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย

แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย

คำคมธรรมะสอนใจ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย ความไม่รู้ หลงสมบัติต่างหากที่ปรุงแต่ง ให้มันวุ่นวาย สังคมไม่ได้วุ่นวาย ความคิดต่างหากที่ทำให้ใจวุ่นวาย หาก…
Read More
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ...มีสติ สติทำหน้าที่อะไร... สติทำหน้าที่ระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจ รู้ไปเพื่อะไร...เพื่อให้เห็นความจริงว่า กายนี…
Read More
ความขัดแย้ง

ความขัดแย้ง

คำคมธรรมะสอนใจ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
“คนส่วนมากมีทัศนะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ พากันยึดติดอยู่กับความเห็นของตัวเอง สังคมจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ต้องปล่อยวางความคิดของเรา ทั้…
Read More
ต้นเหตุของปัญหา

ต้นเหตุของปัญหา

คำคมธรรมะสอนใจ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
“ต้นเหตุของปัญหาทุกอย่าง สรุปลงตรงความรู้สึกขัดใจ หากเราไม่รู้สึกขัดใจเสียอย่าง ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจ ของเราเลย” [caption id="a…
Read More