สำนวน สุภาษิต คำพังเพยเกี่ยวกับความรัก

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยเกี่ยวกับความรัก

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
ผู้หญิงยิงเรือ ผู้หญิงทั่วไป เช่น ของพม่า เป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่ จะให้ผู้หญิงยิงเรือ, เห็นผู้หญิงเริงเรือที่เนื้อเหล…
Read More
บังคับใครตามใจไม่ได้หรอก

บังคับใครตามใจไม่ได้หรอก

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
บังคับใครตามใจไม่ได้หรอก                      ยังกลับกลอกกลิ้งไปในสงสาร บังคับใจตัวเองให้หนีมาร                          ยังงุ่นง่…
Read More
แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย

แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย

คำคมธรรมะสอนใจ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย ความไม่รู้ หลงสมบัติต่างหากที่ปรุงแต่ง ให้มันวุ่นวาย สังคมไม่ได้วุ่นวาย ความคิดต่างหากที่ทำให้ใจวุ่นวาย หาก…
Read More
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ...มีสติ สติทำหน้าที่อะไร... สติทำหน้าที่ระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจ รู้ไปเพื่อะไร...เพื่อให้เห็นความจริงว่า กายนี…
Read More
ความขัดแย้ง

ความขัดแย้ง

คำคมธรรมะสอนใจ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
“คนส่วนมากมีทัศนะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ พากันยึดติดอยู่กับความเห็นของตัวเอง สังคมจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ต้องปล่อยวางความคิดของเรา ทั้…
Read More