กรรมฐานคือหน้าที่การงานที่ต้องทำอยู่ภายใน

กรรมฐานคือหน้าที่การงานที่ต้องทำอยู่ภายใน

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ขอฝากท่านไว้ พยายามทำกรรมฐานสร้างผลงานภายใน การงานภายนอกมันจะดีขึ้น ถ้าจิตใจไม่ดี การงานภายในไม่ดีแล้ว เหมือนบ้านนั้น ทั้งบ้านใช้ไ…
Read More
ข่มใจตนเองได้ นี่คือกรรมฐาน

ข่มใจตนเองได้ นี่คือกรรมฐาน

ธรรมะ
...ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งตัวเอง ความหยุด...จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในคราวที่เราจะถลำไปสู่ความชั่ว ในคราวผิดพลาด ตัวอย่าง เช่น ใน…
Read More