ตั้งสติทุกครั้งก่อนทำงาน

ตั้งสติทุกครั้งก่อนทำงาน

คำคมธรรมะสอนใจ
การทำงานเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีรายได้แต่การทำงานทุกครั้งต้อมี "สติ" (เพิ่มเติม…)
Read More
ทำไมต้องเจอคนเห็นแก่ตัวในสังคม

ทำไมต้องเจอคนเห็นแก่ตัวในสังคม

คำคมธรรมะสอนใจ
เชื่อว่าหลายคนทำงานมักเจอแต่คนเห็นแก่ตัวในสถานที่ทำงานจะทำอะไรต้องคอยระแวงว่าจะทำอะไรให้ใครไม่พอใจไหม การทำงานส่วนใหญ่มันเกิดการแย…
Read More
ทำงานด้วยกันสามัคคีกันไว้

ทำงานด้วยกันสามัคคีกันไว้

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ความสามัคคีปรองดอง เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างและรักษาความสงบของสังคม คนที่อยู่ร่วมกัน หรือทำงานด้วยกัน สามัคคีกันไว้จะไ…
Read More
การงานไม่มี หน้าที่ไม่มี อยู่ในโลกไม่ได้

การงานไม่มี หน้าที่ไม่มี อยู่ในโลกไม่ได้

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ถ้าการงานงานไม่มีหน้าที่ไม่มีแล้วเราจะอยู่ในโลกไม่ได้ ก่อนจะพึ่งหน้าที่กับการงานนั้น ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มพูนบริบูรณ์ในด้านวิชาแล…
Read More