ตั้งสติทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน !

ตั้งสติทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน !

คำคมธรรมะสอนใจ
ฝึกการตั้งสติของตัวเองเป็นอีกหนึ่งอย่างต้องขยันฝึก ฝึกจนชิน ชินที่จะรู้ตัว ถ้าไม่ได้ฝึกเราก็ชินเหมือนกันคือชินกับการหลง ชินกับการเ…
Read More
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ...มีสติ สติทำหน้าที่อะไร... สติทำหน้าที่ระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจ รู้ไปเพื่อะไร...เพื่อให้เห็นความจริงว่า กายนี…
Read More
ข่มใจตนเองได้ นี่คือกรรมฐาน

ข่มใจตนเองได้ นี่คือกรรมฐาน

ธรรมะ
...ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งตัวเอง ความหยุด...จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในคราวที่เราจะถลำไปสู่ความชั่ว ในคราวผิดพลาด ตัวอย่าง เช่น ใน…
Read More