ตั้งสติทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน !

ตั้งสติทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน !

คำคมธรรมะสอนใจ
ฝึกการตั้งสติของตัวเองเป็นอีกหนึ่งอย่างต้องขยันฝึก ฝึกจนชิน ชินที่จะรู้ตัว ถ้าไม่ได้ฝึกเราก็ชินเหมือนกันคือชินกับการหลง ชินกับการเ…
Read More
ทำไมต้องเจอคนเห็นแก่ตัวในสังคม

ทำไมต้องเจอคนเห็นแก่ตัวในสังคม

คำคมธรรมะสอนใจ
เชื่อว่าหลายคนทำงานมักเจอแต่คนเห็นแก่ตัวในสถานที่ทำงานจะทำอะไรต้องคอยระแวงว่าจะทำอะไรให้ใครไม่พอใจไหม การทำงานส่วนใหญ่มันเกิดการแย…
Read More
ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ธรรมะ
กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง ศีล แปลว่า ปกติไม่ต้องไปรับกับวัดไหนเลย ปกติเอามาจากไหน ได้จากมีสติระลึกก่อน ระลึกถึงงาน ทำอะไร…
Read More
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ...มีสติ สติทำหน้าที่อะไร... สติทำหน้าที่ระลึกรู้กาย ระลึกรู้ใจ รู้ไปเพื่อะไร...เพื่อให้เห็นความจริงว่า กายนี…
Read More
ความจริง

ความจริง

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิด ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้าง ความฝัน  ให้เป็น ความจริง... [caption id="attachment_…
Read More