พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยสนใจพระพุทธศาสนาซักเท่าไหร่ เราทุกคนในฐานนะผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเล่าให้เด็กรุ่นหลังฟังบ้าง (เพิ่มเติม…
Read More
ตั้งสติทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน !

ตั้งสติทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน !

คำคมธรรมะสอนใจ
ฝึกการตั้งสติของตัวเองเป็นอีกหนึ่งอย่างต้องขยันฝึก ฝึกจนชิน ชินที่จะรู้ตัว ถ้าไม่ได้ฝึกเราก็ชินเหมือนกันคือชินกับการหลง ชินกับการเ…
Read More
เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดม…
Read More
คิดมากไปหรือเปล่า

คิดมากไปหรือเปล่า

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
เราจะสังเกตพักนี้จะเจอคนคิดฟุ้งซ่านเยอะ ที่ว่าคิดฟุ้งซ่านก็ประเภทลูกกลับบ้านผิดเวลาก็ไปคิดว่าจะโดนรถชน (เพิ่มเติม…)
Read More
สุขทุกข์  เราลิขิตได้

สุขทุกข์ เราลิขิตได้

ธรรมะ
ความทุกข์เป็นสิ่งที่คุณจะต้องกำหนดรู้ ถ้าคุณรู้จักความพอดี คุณจะสามารถหาทางเอาชนะความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยการคิดหรือฝึกจิตให้รู้เท…
Read More