ความพอดีของชีวิต

ความพอดีของชีวิต

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
คนเราเกิดมาบนพื้นฐานที่ต่างกัน บางคนมีต้นทุนเงินทอง ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่สร้างให้มามากมาย แต่บางคนก็ต้นทุนติดลบ เกิดมาเป็นหนี้เลยต…
Read More
การงานที่ดี

การงานที่ดี

ธรรมะ
         การงานที่ดี คืออะไร ถ้าท่านทำกรรมฐานได้จริงจะตอบได้ มันจะมีหลักดังนี้ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความมีธรรมต่อคนอื่น ความจงรักภักด…
Read More
ธรรมทำให้งาม

ธรรมทำให้งาม

ธรรมะ
ความงาม เป็นสมบัติที่มนุษย์ต้องการ คนเราจึงมีเครื่องแต่งตัวประดับประดา ด้วยเครื่องอลังการต่างๆ เครื่องประดับทำให้งามภายนอก ส่วนศิล…
Read More