เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พร…
Read More
ทุกข์เพราะลูก

ทุกข์เพราะลูก

คำคมธรรมะสอนใจ
ปัญหาโลกแตกอีกเรื่องที่สำคัญ ก็เรื่องลูกนี่แหละ ลูกสอบตก ติดเกม คุยโทรศัพท์ทั้งวัน ค่าโทรแพงมาก ใช้เงินมือเติบ ไม่สนใจเรียนหนังสือ…
Read More
ลด ละ เลิก อิจฉา

ลด ละ เลิก อิจฉา

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ความอิจฉาทำลายมิตรภาพ คนเราอิจฉากันได้ทุกเรื่อง คนรู้จักและไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นความหล่อความสวย พรสวรรค์พิเศษ ชื่อเสียง ความร่ำรว…
Read More