3คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

3คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

คำคมธรรมะสอนใจ
3คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ "จะเป็นที่หนึ่งเสมอไปไม่ได้ จะเดินหน้าเสมอไปไม่ได้ เราต้องเดินหน้าเป็นบางครั้ง เดินหลังเป็นบางคราว …
Read More
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พร…
Read More
สูตรแห่งความสำเร็จ

สูตรแห่งความสำเร็จ

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
สูตรแห่งความสำเร็จ การทำเรื่องหมูๆ เช่น ปอกกล้วยเข้าปากนั้น ใครๆ ก็ทำได้ แต่เรื่องยากๆ เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆหรือ การกระทำสิ่…
Read More
แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย

แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย

คำคมธรรมะสอนใจ, สุภาษิต-คำคมโดนๆ
แท้จริงโลกมิได้วุ่นวาย ความไม่รู้ หลงสมบัติต่างหากที่ปรุงแต่ง ให้มันวุ่นวาย สังคมไม่ได้วุ่นวาย ความคิดต่างหากที่ทำให้ใจวุ่นวาย หาก…
Read More