ทำงานด้วยกันสามัคคีกันไว้

ทำงานด้วยกันสามัคคีกันไว้

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ความสามัคคีปรองดอง เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างและรักษาความสงบของสังคม คนที่อยู่ร่วมกัน หรือทำงานด้วยกัน สามัคคีกันไว้จะไ…
Read More
คนขยันทำงานเหลือมือ

คนขยันทำงานเหลือมือ

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
คนขี้เกียจไม่มีงานทำ อาตมาเป็นห่วงโยมเหลือเกิน ต้องทำให้มันถูกจุด ตั้งอกตั้งใจ ถ้าตั้งใจทำงานมีงานทำเยอะ ถ้าคนขยันงานเหลือมือ คนขี…
Read More
ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดสุข (สามัคคี)

ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดสุข (สามัคคี)

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดสุข (สามัคคี) ธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดสุข คือความสามัคคี แปลว่าความพร้อมเพรียงกัน คุณข้อนี้สำคัญเพราะเครื่องจู…
Read More
ธรรมทำให้งาม

ธรรมทำให้งาม

ธรรมะ
ความงาม เป็นสมบัติที่มนุษย์ต้องการ คนเราจึงมีเครื่องแต่งตัวประดับประดา ด้วยเครื่องอลังการต่างๆ เครื่องประดับทำให้งามภายนอก ส่วนศิล…
Read More