เมื่อไร !!!

เมื่อไร !!!

สุภาษิต-คำคมโดนๆ
” สุข ” ก็ต้องการคนเคียงข้าง ” ทุกข์ ” ก็ต้องการคนรับฟัง ” สิ้นหวัง ” ก็ต้องการคนปลอบประโลม ” เหนื่อยล้า ” ก็ต้องการคนดูแล ” ยามอ่…
Read More
ทุกข์เพราะลูก

ทุกข์เพราะลูก

คำคมธรรมะสอนใจ
ปัญหาโลกแตกอีกเรื่องที่สำคัญ ก็เรื่องลูกนี่แหละ ลูกสอบตก ติดเกม คุยโทรศัพท์ทั้งวัน ค่าโทรแพงมาก ใช้เงินมือเติบ ไม่สนใจเรียนหนังสือ…
Read More