พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

ศาสนาพุทธในประเทศไทย
ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยสนใจพระพุทธศาสนาซักเท่าไหร่ เราทุกคนในฐานนะผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเล่าให้เด็กรุ่นหลังฟังบ้าง (เพิ่มเติม…
Read More
ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ธรรมะ
เมื่อใดที่ต้องประสบเหตุที่ต้องเป็นทุกข์ มีอุปสรรค กระทบกระเทือนใจ ทำให้ ใจหาย ใจคว่ำ ขอให้ระลึกไว้ รู้ไว้ นี้ เป็นข้อสอบและแบบทดสอ…
Read More
พาหิรนิทานวรรณนา

พาหิรนิทานวรรณนา

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
พาหิรนิทานวรรณนา [ปรารภมูลเหตุทำปฐมสังคายนา] *ความพิสดารว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่ทร…
Read More
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่

พระวินัยปิฎก เล่ม 1
ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ ดูก่อนพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไก่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ฟองไก่เหล่านั้น อันแม่ไก่พึงกกดีแล้ว อบดีแล้ว ฟักดีแล…
Read More
การงานไม่มี หน้าที่ไม่มี อยู่ในโลกไม่ได้

การงานไม่มี หน้าที่ไม่มี อยู่ในโลกไม่ได้

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ถ้าการงานงานไม่มีหน้าที่ไม่มีแล้วเราจะอยู่ในโลกไม่ได้ ก่อนจะพึ่งหน้าที่กับการงานนั้น ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มพูนบริบูรณ์ในด้านวิชาแล…
Read More
กุศลไม่พอเข้างานไม่ได้

กุศลไม่พอเข้างานไม่ได้

ธรรมะ
อาตมาประสบด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เราชอบกับรัฐมนตรี ชอบกับอธิบดี จะนำเด็กไปฝาก คิดว่าต้องได้แน่ๆ แต่แล้วไม่ได้ ก็จะผิดใจกัน ถ้าเราน…
Read More
วิปัสสนา-แก้กรรม (เรื่องงาน)

วิปัสสนา-แก้กรรม (เรื่องงาน)

ธรรมะ
วันนี้จะเล่าเรื่องพิเศษให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วสามารถแก้กรรมได้ กล่าวถึงนายไกร พัฒนทายาท ทำงานอยู่ที่…
Read More
ทำแต่งาน ไม่มีเวลาว่างปฏิบัติธรรม

ทำแต่งาน ไม่มีเวลาว่างปฏิบัติธรรม

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
บางคนบอกว่า หลวงพ่อเจ้าขา “ดิฉันไม่มีเวลาว่างปฏิบัติ” บอก “ไปทำอะไร” “ทำงาน” “งานนั่นแหละปฏิบัติล่ะ” หยิบอะไรก็กำหนดสิ หูเราต้องใช…
Read More