ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ

ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ

ธรรมะ
การนั่งสมาธิเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเราสามารถมีสติและสมาธิในการทำงานเพราะหากเราไม่มีสมาธิสิ่งที่จะตามมาคือการทำสิ่งที่คิดว่าจะดีออกมาแย่…
Read More
ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน

ธรรมะ
เมื่อใดที่ต้องประสบเหตุที่ต้องเป็นทุกข์ มีอุปสรรค กระทบกระเทือนใจ ทำให้ ใจหาย ใจคว่ำ ขอให้ระลึกไว้ รู้ไว้ นี้ เป็นข้อสอบและแบบทดสอ…
Read More
ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ธรรมะ
กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง ศีล แปลว่า ปกติไม่ต้องไปรับกับวัดไหนเลย ปกติเอามาจากไหน ได้จากมีสติระลึกก่อน ระลึกถึงงาน ทำอะไร…
Read More