รู้จริง ต้องทำได้

รู้จริง ต้องทำได้

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
พระพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาในตัว ผู้ที่มีปัญญาในตัวช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้ ปัญญานอกตัวช่วยใครไม่ได้ เข้าทำนองความรู้ท่วมหัว เอาตัว…
Read More