วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช

วัดไทย
วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช ตั้งอยู่ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ป…
Read More
วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง

วัดไทย
วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโต หรือเจ้าพ่อซำปอกง ที่พุทธศาสนิกช…
Read More