วัดพระสิงห์ เชียงราย

วัดพระสิงห์ เชียงราย

วัดไทย
วัดพระสิงห์  เชียงราย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี สาเหตุที่วั…
Read More
วัดพระธาตุดอยงำเมือง

วัดพระธาตุดอยงำเมือง

วัดไทย
วัดพระธาตุดอยงำเมือง บ้างก็เรียกแห่งนี้ว่า วัดดอยงาม วัดงำเมือง หรือวัดดอยงำเมือง จะเรียกแบบใดก็เป็นวัดเดียวกัน นอกจากจะเป็นวัดที่…
Read More
วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดไทย
วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอย…
Read More