การงานไม่มี หน้าที่ไม่มี อยู่ในโลกไม่ได้

การงานไม่มี หน้าที่ไม่มี อยู่ในโลกไม่ได้

คำคมธรรมะสอนใจ, ธรรมะ
ถ้าการงานงานไม่มีหน้าที่ไม่มีแล้วเราจะอยู่ในโลกไม่ได้ ก่อนจะพึ่งหน้าที่กับการงานนั้น ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มพูนบริบูรณ์ในด้านวิชาแล…
Read More
กุศลไม่พอเข้างานไม่ได้

กุศลไม่พอเข้างานไม่ได้

ธรรมะ
อาตมาประสบด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เราชอบกับรัฐมนตรี ชอบกับอธิบดี จะนำเด็กไปฝาก คิดว่าต้องได้แน่ๆ แต่แล้วไม่ได้ ก็จะผิดใจกัน ถ้าเราน…
Read More
ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ธรรมะ
กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง ศีล แปลว่า ปกติไม่ต้องไปรับกับวัดไหนเลย ปกติเอามาจากไหน ได้จากมีสติระลึกก่อน ระลึกถึงงาน ทำอะไร…
Read More