ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ

ฝึกจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ

ธรรมะ
การนั่งสมาธิเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเราสามารถมีสติและสมาธิในการทำงานเพราะหากเราไม่มีสมาธิสิ่งที่จะตามมาคือการทำสิ่งที่คิดว่าจะดีออกมาแย่…
Read More
ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ศีล สมาธิ ปัญญา เกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

ธรรมะ
กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง ศีล แปลว่า ปกติไม่ต้องไปรับกับวัดไหนเลย ปกติเอามาจากไหน ได้จากมีสติระลึกก่อน ระลึกถึงงาน ทำอะไร…
Read More